Vijeće učenika je važan organ u radu škole koji promoviše i štiti prava, obaveze i interese
učenika. Omogućava učenicima da se uključe u aktivnosti u radu škole i doprinesu poboljšavanju
uslova rada i donošenju odluka koje se tiču učenika.
Promoviše aktivizam učenika organizujući aktivnosti edukativnog, volonterskog, preventivnog,
humanitarnog i zabavnog karaktera.
Iz svakog odjeljenja se biraju po dva učenika što znači da naše Vijeće, u školskoj 2021/2022.
Godini, broji 36 učenika.
Ove školske godine predsjednica Vijeća učenika naše škole je Ćosić Jasmina, a zamjenik je
Brkić Rijad.
Neke od aktivnosti koje je Vijeće učenika imalo ove školske godine:
1. Obilježavanje Dana mentalnog zdravlja (10.10) – Jasmina Ćosić je napravila
prezentaciju koja je prikazana u odjeljenjima na časovima OROZ-a. Cilj je bio da se
kod učenika podigne svijest o mentalnim bolestima i ukinu predrasude koje ih prate.
Takođe željeli smo pokazati da su to bolesti kao i sve druge, da se mogu prevenirati,
spriječiti i liječiti.
2. Zamjenik predsjednika VU, Brkić Rijad, zajedno sa koordinatorom VU, prisustvovao
je Svečanoj skupštini Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara 11.10. 2021.
godine.
Osim svečanog dijela Skupštine izvršeno je predstavljanje i imenovanje novih
članova Vijeća učenika te izbori Radnog predsjedništva skupštine i ostali izbori za
funkcije na svim nivoima.
3. U organizaciji Asocijacije srednjoškolaca BiH održan je Socijalni dan 11.10.2021.
godine. Učenice Fako Asija i Begluk Ilhana su tog dana školske klupe zamjenile
radnim mjestom u informatičkoj firmi „Nsoft“. Prva radna iskustva i pozitivne
impresije nose kao sjećanja na taj dan.
4. Obilježen Oktobar – mjesec knjige, učenici su napravili pano na navedenu temu i
ukazali na važnost čitanja knjiga i koliko pozitivnih stvari nam to donosi. Učestvovali
su učenici Selimić Ilma, Brkić Rijad, Ćehić Admir, Kevrić Ali i Ćosić Jasmina.
5. Napravljen je projekat „ Fizički aktivan – mentalno stabilan“ i tim projektom smo
aplicirali u kampanji za projekte srednjoškolaca koju organizuje Mreža Vijeća
učenika u saradnji sa Fondacijom Mozaik i Omladinskom bankom. Ideja projekta je
uređenje sportskog igrališta u okviru školskog dvorišta, tačnije izrada i postavljanje
ograde koja bi odvojila teren od parkinga. Projekat je, zahvaljujući glasovima i
podršci učenika i šire lokalne zajednice, prošao i 7.12. 2021. godine je u Sarajevu
potpisan ugovor o njegovom finansiranju. Ugovor su potpisali predsjednica VU naše
škole Ćosić Jasmina, te članovi Selimić Ilma i Brkić Rijad.
 
6. Obilježen Međunarodni dan tolerancije 16.11. – gledanjem prigodnih filmova na tu
temu i vođenjem diskusije o tome. Napravljen je i pano na tu temu kako bi se svi
učenici podsjetili o značaju tolerancije i koliko je važno biti tolerantan.
 
7. Obilježen i Međunarodni dan srednjoškolaca 17.11. – u holu škole, na velikom
odmoru, učenicima su članovi VU dijelili bombone i prigodne poruke, a u dvorištu
škole pustili balone. Takođe je nekoliko učenika naše škole učestvovalo u
obilježavanju ovoga dana u aktivnostima koje je organizovalo VUSS Grada Mostara
19.11.2021. pred Mepas Mall-om i na Rondou.
 
8. Obilježen Dan ljudskih prava 10.12.2021. godine – učenici Begluk Ilhana, Marić
Miralem i Šteta Enis su napravili pano na ovu temu na kojem su istakli neka od
temeljnih prava koja pripadaju svakom čovjeku.
 
Koordinator
Mirela Pašić, prof.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com