JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola, danas, je srednja stručna škola u kojoj se obrazuju učenici u područjima rada mašinstva i saobraćaja. Učenici se u ovim oblastima osposobljavaju za različite obrazovne profile u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Pored redovnog školovanja u školi se realizuje i vanredno školovanje polaznika, prekvalifikacija, dokvalifikacija i specijalizacija kadrova mašinske i saobraćajne struke. 

Nastavu i ostale oblike odgojno-obrazovnog rada realizuje 43 nastavnika, dok vannastavno osoblje čini 10 zaposlenih. Škola se odlikuje stručno-osposobljenim kadrovima, dobrom opremljenošću i težnjom za praktičnom primjenom stečenih znanja kod učenika. U svom odgojno-obrazovnom radu ostvaruje se uspješna saradnja sa roditeljima i starateljima učenika, socijalnim partnerima, obrazovnim, kulturnim i sportskim ustanovama.

Nastavni proces škole odvija se u novim, obnovljenim prostorijama škole, na adresi Alekse Šantića 86, zajedno sa Srednjom prometnom školom Mostar. Ova škola je u maju 2015. godine uspješno prošla na cerifikacijskom auditu i dobila EN ISO CERTIFIKAT 9001: 2000. Certifikacijski audit izvršila je njemačka kompanija TUW- ADRIA, a proces certifikacije odvijao se pod pokroviteljstvom GTZ-a. Sljedeće godine škola je recertificirana po istom sistemu i uspješno odbranila certifikat EN ISO 9001:2015.

Radi uspješne realizacije odgojno-obrazovnog procesa, najveća pažnja usmjerena ja na obezbjeđivanje uslova za sticanje stručnih i praktičnih znanja učenika, opremanje škole, stručno usavršavanje nastavnika i slobodne aktivnosti učenika.

Naglašavanjem odgojne uloge škole, unapređenjem organizacije nastave, discipline učenika i poboljšanjem bezbjednosti učenika, stvareni su preduslovi za unapređenje cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Istovremeno, uvođenjem novih obrazovnih profila, u skladu sa potrebama privrede, povećana je zainteresovanost učenika za upis u školu, što je dovelo do izmjene strukture upisanih učenika.

Rukovodstvo škole, nastavnici i stručni saradnici su veoma brzo prihvatili reformske aktivnosti u obrazovanju, učestvujući u različitim programima stručnog usavršavanja i praćenjem savremenih trendova u obrazovanju.
 U svom sastavu škola obuhvata:

  • Mašinsku tehničku školu, gdje se školuju učenici za stručno zvanje, mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje, tehničar za mehatroniku, tehničar mehatronike vozila, mašinski tehničar programer na CNC mašinama, mašinski tehničar za energetiku, tehničar za robotiku, tehničar zaštite od požara /IV stepen složenosti/

Mašinsku stručnu školu, koja priprema učenike za stručna zvanja kvalifikovanog radnika mašinske struke i to za zanimanja: bravar, autolimar, metalostrugar, metaloglodač, automehaničar, zavarivač, instalater centralnog grijanja, limar, plinski i vodoinstalater , instalater, operater na CNC mašinama /III stepen složenosti/,

Saobraćajnu tehničku školu, u kojoj se školuju učenici za stručno zvanje tehničar drumskog saobraćaja, tehničar željezničkog saobraćaja, tehničar za logistiku I špediciju /IV stepen složenosti/

Saobraćajnu stručnu školu u kojoj znanja stiču vozači motornih vozila, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina /III stepen složenosti/

Osposobljavanje gdje se stiču znanja i vještine za: operater na CNC mašinama, osposobljeni informatičar, rukovalac pneumstskih i elektropneumatskih sistema, rukovalac hidrauličnih sistema, kompjuterski modelator elemenata 2D grafike, kompjuterski modelator elemenata 3D grafike, programer na CNC mašinama, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, rukovalac građevinskih mašina za zemljane radove

 Školovanje svih ovih kadrova  vrši se po Nastavnom planu i programu od 1994.godine, 1995.godine dopunjeni sa zajedničkim jezgrama predhodnih godina.

Za stručna zvanja mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje i tehničar za mehatroniku pored zajedničkih jezgri nastavne planove su doradili članovi kolektiva škole, a pozitivno stručno mišljenje su dali Mašinski fakultet „Univerziteta Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pedagoški zavod Mostar. Ministarstvo obrazovanja nauke kulture i sporta ih je odobrilo za upotrebu. Nastavne planove za instalatera i automehaničara i tehničara mehatronike vozila izrđuju se u saradnji sa GTZ.

Nastavu u školi izvodi verifikovan nastavni kadar. Bliži podaci o kadru prikazani su u 2.poglavlju ovog Programa pod tačko m b).

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com