Obrazovanje

Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

U toku četverogodišnjeg obrazovanja u okviru ovog smjera učenik se osposobi da:

•    Zajedno sa inžinjerima mašinstva, konstruišu sklopove mašina, mašinskih postrojenja, mašinske opreme, razrađuju tehnološke  postupke za proizvodnju mašinskih proizvoda i kontroliraju proizvodnju mašinskih proizvoda;
•    Skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike, itd)
•    Za sve proračune, skiciranja pa i simuliranja rada mašine, učenik se koristi računarom i primjerenim prograskim paketima;
•    Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje osposobljen je za rad s numerički upravljanim alatnim mašinama, kojima upravlja računarskim programom. Pri tome se koristi gotovim programima ili program izrađuje sam.
Nastava se odvi u dva nastavna proces IV godišnjem i III godišnjem

Tehničar za mehatroniku


Tehničar za mehatroniku je novi smjer koji predstavlja spoj savremene elektronike i mehanike podržan savremenim informacionim tehnikama i tehnologijama.

Termin “mehatronika” je prvi put upotrebljen godine 1975. u elektroničkoj kompaniji Yaskawa u Japanu, kao kombinacija riječi Mehanika-Elektronika-Kontrola. min. Cilj ove nauke je poboljšanje funkcionalnosti tehničkih proizvoda i sisitema spajanjem svih komponenti u jednu.

   Kroz ovaj smjer pored klasičnih predmeta mašinstva učenici trebaju  da upoznaju i savladaju teorijska i praktična znanja kroz predmete:

•    Osnove elektrotehnike
•    Mjerenja u elektrotehnici
•    Električne mašine i pogoni                                                        
•    Elektronički sklopovi
•    Digitalna elektronika i dr.                  

Svaki od navedenih predmeta pored teorijske nastave upotpunjuje se labaratorijskim vježbama koje treba da pruže praktična znanja u poslovima tehničara za mehatroniku. Da bi postigli ovaj cilj potrebno je opremiti učionice i kabinete neophodnom opremom za zadovoljenje svih radnji koje su propisane nastavnim planom i programom.

Gradnja modernih mašina zahtjeva široka znanja iz naznačenih područja. Visoko automatizovana mašina, uređaj, naprava, instrument, itd. promatra se, i njemu se pristupa u projektovanju, rukovanju i održavanju kao jedinstvenoj cjelini. Tek tada se mogu postići optimalni rezultati u primjeni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taj trend visokoautomatizovanih, sofisticiranih mašina i uređaja, nije samo prisutan u modernoj industriji ili općenito privredi , medicini, saobraćaju, on nas okružuje od kućanskih aparata, muzičkih i video uređaja, kamera do kancelariskih pribora. Sav taj veliki priliv modernih mašina visokog stepena složenosti zahtjeva i drugačiji pristup od projektovanja do održavanja.

Izučavanjem smjera tehničara za mehatroniku možete sebi priuštiti znanja koja će vam sutra biti od velike koristi jer spoj elektronike i mehanike danas predstavlja svjetski trend.

 

 

Mašinski tehničar za energetiku

Tehničar za energetiku je smjer koji osposobljava učenika za upravljanje, rukovanje, održavanje i djelimično projektovanje termo, hidro i gasno-energetskih postrojenja.

Ucenici stiču znanja o obnovljivim izvorima energije: energija sunčevog zračenja, vjetropotencijali, vodeni-pontencijal, geotermalna energija itd.

Nakon završenog četverogodišnjeg obrazovanja posao je moguce naći u termo i hidroelektranama, eksplataciji i distribuciji prirodnog gasa, u fabričkim kompleksima na održavanju energetskih postrojenja itd.

Mašinski tehničar programer na CNC mašinama

Obrazovni profil mašinski tehničar na CNC (Computer Numerical Control) mašinima zasniva se na klasičnom mašinstvu, elektrotehnici, informatici i programiraju. Mašinski tehničar na CNC mašinama upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljenih mašina - CNC mašina.

Zadatak ovoga obrazovnog programa je da osposobi učenika za:

 • Izbor odgovarajućih materijala i projektovanje tehnoloških procesa
 • Priprema i održavanje mašina i alata
 • Izrada predmeta na mašinama
 • Obavljanje složenih poslova mjerenja i kontrole
 • Samostalna izrada programa uz korištenje G koda, odnosno programiranje CNC mašina

Automehaničar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posao automehaničara već dugi niz godina podrazumijeva puno više od poznavanja mehaničkih sklopova, te klasičnog sistema paljenja. Vozni park Bosne i Hercegovine preplavljen je modernim vozilima čije servisiranje, održavanje i popravak zahtijeva opsežno poznavanje kako mehaničkih, tako električnih i elektronskih sistema na vozilu, te rukovanje modernom dijagnostičkom opremom. Iako je i dalje moguć timski rad, tj. saradnja autoelektričara i automehaničara, ili parcijalno popravljanje kvara od strane jednog pa drugog, to često nije i najsretnije rješenje. Osim što je za stranke neprihvatljivo da “dio kvara” popravljaju na jednom mjestu, a “drugi dio kvara” na drugom mjestu (pri čemu plate na oba mjesta, a vozilo nerijetko ostaje nepopravljeno u potpunosti), i sam automehaničar je često zbunjen složenošću problema koji nije u stanju samostalno riješiti.
Praksa je pokazala da moderna vozila zahtijevaju dobro poznavanje kako mehanike tako i elektrike, pa i elektronike. Već obična izmjena kočionih elemenata može uzrokovati paljenje ABS lampice, a da ne spominjemo prožetost mehanike, elektrike i elektronike u radu motora  gdje parcijalno znanje nije dovoljno za pravilan pristup problemu niti za postavljanje prave dijagnoze. Tu je i čitav niz elektroničkih sistema kojima se povećava sigurnost i udobnost vožnje i danas su sastavni dio redovne opreme vozila. Već godinama u našim servisnim radionicama je prisutna različita dijagnostička oprema, a u zadnje vrijeme bez nje je gotovo nezamislivo razmišljati o ozbiljnom radu. Na snagu je stupio zakon po kojem bez ispravnog eko-testa nije moguće proći na tehničkom pregledu. Osim dijagnostičke opreme i znanja rukovanja tom opremom, potrebno je postaviti i dijagnozu. Dijagnostička oprema daje precizne podatke o mjernim veličinama, ali tek majstor određuje na što ti podaci upućuju. Većina automehaničara ili autoelektričara uz kupnju dijagnostičke opreme plate i kraće školovanje. Ipak, to školovanje podrazumijeva isključivo upute o rukovanju uređajem, a ne školovanje iz struke. Zato postoji velika potreba većih, naročito ovlaštenih servisa za profilom koji objedinjuje ova znanja iz autostruke.
Iz tog razloga naša škola je u saradnji sa GTZ izradila novo zanimanje automehaničar gdje  bi radnik mogao samostalno pristupiti popravku vozila. Školovanje u ovom zanimanju omogućava  da jedna osoba samostalno obavi kvalitetan prijem vozila, postavi dijagnozu i izvrši popravak vozila, izvrši obračun troškova te kvalitetno preda vozilo korisniku uz komunikaciju sa klijentom na zavidnom nivou.

Cilj ovog zanimanja
Sticanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju automehaničar.

Trajanje obrazovanja
Za postizanje cilja obrazovanja za zanimanje automehaničar obrazuje se u trajanju od tri  godine.

Uslovi za  za upis
-    Završena osnovna škola,
-    Raspoznavanje boja i fizička  spremnost,  obzirom da se posao obavlja uglavnom u zatvorenim prostorima, zahtijeva česte promjene položaja tijela, korištenje različitih alata i opreme.


Instalater


Zanimanje instalater ima vrlo široko područje djelovanja i obuhvata niz poslova bez kojih se ne može normalno odvijati svakodnevni rad i život ljudi.
Obrazovati se za ovo zanimanje znači steći sva potrebna znanja, vještine i radne navike koje se kasnije mogu samostalno primjenjivati. Naime, instalateri pripremaju i instaliraju cjevovode za vodu, plin, grijanje i slično. Postavljaju, kontrolišu, održavaju i popravljaju toplotne uređaje, rashladne uređaje i uređaje za klimatizaciju. Montiraju uglavnom centralna, a ponekad plinsko i električno grijanje.
Da bi se ovi poslovi kvalitetno obavljali instalateri se osposobljavaju da znaju čitati nacrte (sheme) instalacija, odrediti potrebne količine materijala za instalaciju, te obaviti još niz poslova kao što je rezanje cijevi, savijanje, spajanje, izrada prirubnica, navoja i slično.
Osposobljeni su da nakom montiranja ispitaju rad sistema. Povremeno rade rutinske provjere i popravke kako bi održali kvalitetno funkcionisanje instalacije. U svom radu koriste alate poput čekića, rezača metala, kliješta, aparata za zavarivanja, bušilica itd.
U toku rada moraju biti pazljivi i koncentrisani, a rade u zatvorenim ili poluzatvorenim prostorijama.

 

Operater na CNC mašinama

 

Operater na CNC mašinama nakon trogodišnjeg obrazovanja:

 • Poznaje alate za obradu i njihovu geometriju
 • Poznaje režime obrade
 • Radi na klasičnim mašinama za obradu metala
 • Čita tehničke crteže
 • Napravi program za izvođenje jednostavnih operacija na CNC mašinama
 • Koristi gotove programe i iste primjenjuje

 

Vozač motornih vozila


Vozači motornih vozila upravljaju motornim vozilima, s ciljem prevoza putnika i roba. Ljudi putuju iz mjesta u mjesto zbog poslova, turizmu, putuju na odmor, na selo, brda, u posjetu porodici; u gradovima putuju zbog posla, kupovine, zabave, kulture. Mnogi se ne voze sami (vožnja ih umara, nema dovoljno parkirališnih mjesta u gradu, neekonomičnost), pa se prevoze autobusom. Da bi putnici došli na odredište, vozači autobusa zaustavljaju se na stanicama. Pri tom, vode računa da se putnici sigurno ukrcaju u autobus i iskrcaju iz autobusa. Pri zaustavljanju i kretanju voze polako, zbog udobnosti putnika. Na nekim relacijama vozači prodaju i karte na ulazu u vozilo. Na dužim relacijama u autobusu su dva vozača: dok jedan vozi drugi prodaje karte, i u tome se izmjenjuju (zbog ograničenja od pet sati kontinuirane vožnje). Na početku rada, pri preuzimanju vozila moraju provjeriti ispravnost vozila i uređaja ne vozilu, posebno s gledišta sigurnosti. Na kraju radnog vremena ili nakon povratka duže vožnje dužni su podnjeti izvještaj o dešavanjima prilikom vožnje, eventualnoj nesreći, voznom redu, te o prodatim kartama i predati novac. Vozači kamiona upravljaju teretnim vozilima koja prevoze različitu robu, u pravilu od proizvođača do potrošača. Kamioni mogu biti manji i veće, često s prikolicom, a kreću se unutar gradskog područja, u među gradskom i međunarodnom saobraćaju. Vozači najčešće voze po asfaltiranim cestama. Gustaća saobraćaja, vremenski uslovi i vidljivost stalno se mijenjaju, pa vozači moraju prilagoditi vožnju promjenjljivim uslovima, a u skladu sa saobraćajnim propisima i ograničenjima. Sami odlučuju o brzini preticanju, skretanju, usporavanju, ubrzanju. Od toga zavisi njihova sigurnost,kao i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju. Prije početka rada dobiju nalog za prevoz tereta, provjeravaju ispravnost vozila i uređaja na vozilu. Zatim, nadgledaju smještaj tereta, posebno s pozicije sigurnosti. Pri dolasku na odredište vode računa o istovaru tereta i sređuju dokumentaciju o teretu.

Rukovalac građevinskih i  pretovarnih mašina

                    
U  toku trogodišnjeg obrazovanja za navedeno zvanje, učenik se osposobi za pravilno obavljanje poslova i zadataka iz ovih oblasti uz praktičan rad na tim poslovima tokom cijelog obrazovanja.
Rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina premješta raznovrstan materijal i robu unutar industrijskih pogona, gradilišta ili skladišta te pri pretovaru brodova, kamiona ili aviona.
Viljuškar je okretno vozilo koje ima hidraulički mehanizam s dvjema snažnim vilicama za podizanje tereta paleta, sanduka, trupaca.

 Tehničar drumskog saobraćaja


U toku četverogodišnjeg obrazovanja u okviru smjeraza tehničara drumskog saobraćaja učenik se osposobi da :
Planira, priprema, organizira i kontrolira rad voznog parka i posada motornih vozila;
Komunicira sa korisnicima usluga prevoza
Planira postavljanje saobraćajne signalizacije te o istoj void evidenciju;
Vrši uviđaje saobraćajnih nezgoda na licu mjesta, obrađuje za to potrebnu dokumentaciju i istu dostavlja pravosudnim organima;
Obavlja poslove pripreme robe za transport u skladu sa savremenim zahtjevima transpotra;
Poznaje osnovne karakteristike robe koja se javlja u transportu i u skladu s tim vrši izbor pretovarne mehanizacije:
Nakon završene srednje škole može biti zaposlen na autobusnima stanicama i drumskim teretnim terminalima i vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta .

Tehničar zaštite od požara

Zanimanje tehničar zaštite od požara podrazumjeva usvajanje znanja te stjecanje vještina i navika iz širokog područja vatrogastva i zaštite od požara. Tehničar zaštite od požara stečeno znanje i vještine upotrebljava u operativnoj raznolikosti vatrogasnih intervencija, kao i u preventivnom djelovanju nastanka požara, eksplozije i širenja požara .

Na temelju stečenih znanja tehničar zaštite od požara može uključiti u donošenje procjene ugroženosti od požara i eksplozije te na osnovu toga predložiti mjere zaštite.

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com