Razvojni tim se bavi poslovima koji ne spadaju u nastavni proces, ali su bitni za normalno funkcionisanje škole, praćenje svjetskih tehnologija te izradu i realizaciju projekata bitnih za napredak škole u organizacionom  pogledu.
Zadatak mu je da:
-    Radi na recertifikaciji škole po ISO 9001:2008,
-    Priprema i vodi certifikaciju škole po EFQM-u,
-    Priprema i realizuje razvojne projekte,
-    Priprema i realizuje program obilježavanja značajnih datuma,
-    Kordinira rad sa privrednim subjektima,
-    Prezentuju školu kod korisnika naših usluga.

Članovi razvojnog tima su: Ahmet Pelko, Alma Drljević, Meliha Džiho, Larisa Husagić, Elvedin Džeko i Zineta Balavac.

Oni su posebno ovlašteni i odgovorni za uspostavljanje i implementaciju Sistema upravljanja kvalitetom zajedno sa ostalim članovima rukovodstva škole, za preisitivanje Sistema upravljanja kvalitetom, predlaganje korektivnih mjera i ostale aktivnosti koje su vezane za upravljanje školom, a koje zakonom nisu u domenu odgovornosti direktora.
U slučaju odsustva jednog člana mijenja ga drugi. Sastanci razvojnog tima se održavaju uz prisustvo najmanje 2/3 članova.
 

Direktor škole je imenovao predstavnika rukovodstva za kvalitet i razvojnog tima. Njegova uloga u školi je da osigura da se identifikovani procesi sistema upravljanja kvalitetom implementiraju i održavaju u skladu sa politikom i ciljevima kvaliteta, a prema Poslovniku o kvalitetu, procedurama i uputstvima.
Predstavnik rukovodstva za kvalitet je profesor Semir Hodžić. On promoviše zahtjeve kvaliteta u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, periodično izvještava ostale članove rukovodtva i Razvojni tim o performansama poslovnog sistema i predlaže mjere za poboljšanje.
Detaljne odgovornosti i ovlaštenja dati su opisom poslova.
U slučaju njegovog odsustva mijenja ga pedagog škole.

 

 

 

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com