JSN ImageShow

Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

16138424 n

U sklopu stručnog usavršavanja profesor Kuko Mirsad je upoznao naše nastavnike sa aktuelnom temom koja govori o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Cilj predavanja održanog 21.1.2021. godine, kao teme za usavršavanje na Nastavničkom vijeću Škole, bio je informisanje i edukacija zaposlenika, od kojih većina već posjeduje vozačku dozvolu B kategorije, sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH (ZOBS) koji je donesen 2006.godine.
Mnogo naših zaposlenika je položilo vozački ispit po odredbama starog ZOBS-a, prije donošenja novog ZOBS-a, položilo vozački ispit prije svih sedam naknadnih izmjena i dopuna Zakona. Zbog toga se ukazala potreba za upoznavanjem zaposlenika sa najnovijim izmjenama i dopunama Zakona, prije svega sa praktičnog svakodnevnog aspekta učestvovanja u saobraćaju.
S obzirom na činjenicu da su prisutni prilikom polaganja vozačkog ispita upoznati sa odredbama prethodnog ZOBS-a, naglasak na predavanju je dat na definicije i objašnjenje najnovijih, svima manje-više, nepoznatih termina iz Zakona, na najnovije definicije i objašnjenja svima poznatih termina, te na pojmove koji su izbrisani najnovijim izmjenama i dopunama ZOBS-a.
Ovaj Zakon je harmonizirao propise iz oblasti saobraćaja u cijeloj BiH, naznačio i naložio nadležnosti, prava i obaveze iz ove oblasti, dao rokove za donošenje određenih mjera i aktivnosti, ovlastio ministarstva obrazovanja za organizaciju i sprovođenje vozačkih ispita, na nov način uredio postupak polaganja vozačkih ispita, vođenja tehničkih pregleda vozila, te u svim segmentima Zakona naznačio važnost i prioritete postepenog prilagođavanja i usaglašavanja naših propisa sa propisima EU.
Posebno je obrađena i objašnjena, sa praktičnog vozačkog aspekta, hijerarhija prednosti prolaska vozila kroz raskrsnicu u skladu sa najnovijim izmjenama i dopunama ZOBS-a.
341078228 n
 
2011809821 n
 
68515605837 n
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com