JSN ImageShow

Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

1. Instruktivna nastava za polaznike III, IV i V stepena održavat će se prema potrebi polaznika svaki radni dan sa predmetnim nastavnicima.

2. Prijava polaganja polaznika za januarsko-februarski ispitni rok  od 25. 12. 2019. do 07. 01. 2020. godine od 0900- 1300 sati u sekretarijatu škole.

3. Kraj prvog polugodišta 31. 12. 2019. godine

4. Nova godina 01 i 02. 01. 2020. godine

5. Sjednice Odjeljenskih vijeća održat će se u ponedjeljak 06. 01. 2020. godine sa početkom 0900

6. Sjednice Nastavničkog vijeća održat će se u utorak 07. 01. 2020. godine sa početkom u 0900

7. Roditeljski sastanci održat će se u petak 10. 01. 2020. godine I i II razredi sa početkom u 900 sati i III i IV razredi sa početkom 1000 sati

8. Sjednice stručnih aktiva u ponedjeljak  i utorak 13 i 14. 01. 2020. sa početkom u 0900 sati

9. Stručno usavršavanje prema planu aktiva i Pedagoškog zavoda.

10. Polaganje polaznika u januarsko-februarskom ispitnom roku obavit će se od 17. 01. 2020. do 23. 01. 2020. godine prema rasporedu.

11. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se utorak 21. 01. 2020. godine sa početkom u 930

12. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se u petak 24. 01. 2020. godine sa početkom u 930

13. Početak nastave u II polugodištu 27. 01. 2020. godine

14. Prijava maturskih, završnih i majstorskih ispita 27. 01. 2018. godine  od 0900- 1300 sati u sekretarijatu škole.

15. Maturski, završni i majstorskih ispiti od 29. 01. do 04. 02. 2020. godine prema rasporedu.

16. Sjednica Nastavničkog  vijeća održat će se u utorak 06. 02. 2020. godine sa početkom u 0930 sati.

 

Mostar, decembar 2019. godine

 

Direktor __________                                                                                                                               

/Ahmet Pelko /

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com