JSN ImageShow

Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

vijece 14

Vijeće učenika je važan organ  u radu škole koji promoviše i štiti prava, obaveze i interese učenika. Omogućava učenicima da se uključe u aktivnosti u radu škole i doprinesu poboljšavanju uslova rada i donošenju odluka koje se tiču učenika.

Promoviše aktivizam učenika organizujući aktivnosti edukativnog, volonterskog, preventivnog, humanitarnog i zabavnog karaktera.

Iz svakog odjeljenja se biraju po dva učenika.

Ove školske godine predsjednica Vijeća učenika naše škole je Hujdur Amina, a zamjenica je Ćosić Jasmina.

Neke od aktivnosti koje je Vijeće učenika imalo ove školske godine:

  1. Posjeta Parlamentu FBiH. Učenice Hujdur Amina i Ćosić Jasmina su u okviru projekta „ Iniciraj dijalog: Aktivni mladi za transparentne parlamente „ posjetile Parlament FBiH u sarajevu, 02.10.2019. godine.
  1. Predsjednica VU Hujdur Amina, zajedno sa koordinatorom VU, prisustvovala je Svečanoj skupštini Vijeća učenika srednjih škola grada Mostara 11.10. 2019. godine.

      Osim svečanog dijela Skupštine izvršeno je predstavljanje i imenovanje       novih članova Vijeća učenika te izbori Radnog predsjedništva skupštine i ostali izbori za funkcije na svim nivoima.

vijece 1

vijece 4

vijece 11

  1. Da bi učenici naše škole svakodnevno mogli da se podsjete na svoja prava i obaveze koje imaju kao srednjoškolci učenice Hujdur Amina i Ćosić Jasmina su napravile pano na temu „ Prava i obaveze učenika“

vijece 6

vijece 6

  1. Predsjednica VU je prisustvovala treningu u sklopu projekta „Razvojna inicijativa za osnaživanje mladih“. Trening je održan od 6. do 8. novembra 2019. godine. Pozitivna iskustva sa treninga podijelila je i sa ostalim članovima Vijeća.

vijece 3

vijece 5

vijece 7

vijece 10

vijece8 

vijece 12

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com