Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

RASPORED POLAGANJA MATURSKIH ISPITA

TEHNIČKA ŠKOLA (redovni učenici)

školska 2018/2019 godina u junskom ispitnom roku

                                

Petak, 17. 05. 2019. godine

-   podnošenje prijava za polaganje Maturskog ispita u sekretarijatu škole od 1300- 1600 sati

-   uz prijavu je potrebno priložiti Svjedodžbu o završenom: I, II, III i IV razredu i rodni list

Srijeda, 22. 05. 2019. godine

 • odbrana maturskog rada sa početkom u 1400 sati

Komisije će raditi u sastavu:

1.

Maksumić Neziri Anida, p

1.

Čampara Nermana, p

1.

Lizde Smajo , i  

2.

Džeko Elvedin, i/č

2.

Hujdur Alija, i/č

2.

Bralj Kenan, p  

3.

Idrizović Rusmin, i/č

3.

Sirko Amra i/č

3.

Topić Edis, č

Četvrtak, 23. 05. 2019.godine

 • pismeni ispit iz Matematike sa početkom 1400 sati

Komisija će raditi u sastavu:                                                                                                                                                      

 1. Spahić Lamia, i     2.Hodžić Semir, p    3. Macić Selma,i/ č

 

 • usmeni ispit iz relevantnog predmeta sa početkom u 1400 sati

Komisija će raditi u sastavu

1.

Husagić Larisa, i

1.

Omerika Adnan , p

2.

Džeko Elvedin, p

2.

Sirko Amra, i/č

3.

Balavac Zineta, č,

3.

Hujdur Alija, i/č

   

 • pismeni ispit iz Engleskog jezika sa početkom u 16 00sati

Komisija će raditi u sastavu:

 1. Vele Mirzana, p   2.   Karadža Mirela, i   3. Čolakhodžić Arzemina, č

 

Petak, 24. 05. 2019.

 

 • pismeni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti sa početkom u 1400 sati

Komisija će raditi u sastavu:

 1. Žetica Adnan i/č ,     2. Macić Jasmin, p ,       3. Tikveša Orhan, i/č.

      

Ponedjeljak, 27. 05. 2019.

                                                                                                

 • usmeni ispit iz Matematike sa početkom u 1400 sati

     Komisije će raditi u istom sastavu kao za pismeni

Mostar, 15. 05. 2019.god.                                                                            

Direktor                                                                                                                     

Pelko Ahmet

 

RASPORED POLAGANJA ZAVRŠNOG ISPITA

STRUČNA ŠKOLA (redovni učenici)

školska 2018/2019 godina u junskom ispitnom roku

                                

Petak, 17. 05. 2019. godine

 • podnošenje prijava za polaganje Završnog ispita u sekretarijatu škole od 1300- 1600 sati
 • uz prijavu je potrebno priložiti Svjedodžbu o završenom: I, II i III razredu i rodni list
 • Vozači motornih vozila: -   Kopiju vozačke dozvole ili potvrdu o položenom ispitu za C1

Utorak, 21. 05. 2019.godine

 • izvlačenje pitanja za Praktičan rad u 1400 sati u prostorijama škole

Srijeda 22.05. 2019.godine

                                                                     

 • izrada Praktičnog rada (stručna škola) sa početkom u 8 sati

 

Petak 24. 05. 2019. godine

 • predaja pismenog obrazloženja praktičnog rada od 1330 do 1330 sati direktoru škole, potpisan od strane mentora
 • odbrana pismenog obrazloženja praktičnog rada sa početkom u 1400 sati

1.

Hamzić Semir, p

1.

Zelentrović Senad, p

   

2.

Sirko Amra i/č

2.

Junuzović Ahme, i/č

   

3.

Hasić Edin    i/č

3

.Kajan Mujo, i/č

   

 

Ponedjeljak 27. 05. 2019. Godine

 • pismeni ispit iz Bosanskog jezika i književnosti sa početkom u 1400 sati

Komisija će raditi u sastavu:

 1. Žetica Adnan p ,     2. Macić Jasmin, i/č ,       3. Tikveša Orhan i/č.
 • usmeni ispit iz stručnih predmeta sa početkom u 1600 sati:
 • Propisi u drumskom saobraćaju
 • Građevinske i pretovarne mašine
 • Tehnologija zanimanja
 • CNC mašine

 

1.

Junuzović Ahmet, p

1.

Hamzić Semir, p

 

2.

Pašić Mirela, i

2.

Peco Osman, i/č,

 

3.

Sirko Amra, i

3.

Kuko Mirsad, i/č

 

Mostar, 15. 05. 2019.god.                                                               

Direktor

Pelko Ahmet

Go to top