Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

gorazde 2

U sklopu edukacije koja se odnosi na korištenje softverskih alata za razvoj, dizajn i izradu proizvoda pomoću računara u Goraždu su održana dva ciklusa edukacije namijenjena za profesore srednjih stručnih i tehničkih škola.

Obje edukacije je organizovalo njemačko Društvo za međunarodnu saradnju GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusmamenarbeit). Edukaciju je provela licencirana kompanija iz Hrvatske.

Prvi ciklus edukacije korištenje SolidWorks-a, softverskog alata za dizajniranje pomoću računara za profesore srednjih stručnih i tehničkih škola je održan u Goraždu od 25.-28.02.2019. godine.  

Drugi ciklus edukacije korištenje SolidCAM-a, sistema koji omogućuje podršku za cijeli spektar mehaničke obrade (glodanje, struganje) je održan u Goraždu od 11.-13.03.2019. godine. 

Edukaciji su prisustvovali prof. Elvedin Džeko i prof. Amra Sirko.

U sklopu projekta "Stručno obrazovanje" GIZ je opremio našu školu softverima SolidWorks 2018 i SolidCAM.

gorazde 4

gorazde 3

gorazde 1

Go to top