Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

prevencijaNasilja 2

27.2.2019. godine Vijeće učenika je obilježilo Međnarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja. Osim članova Vijeća učenika ovoj akciji su se pridružili i ostali učenici škole.

 prevencijaNasilja 3

prevencijaNasilja 1

Go to top