Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

danVolonterizma 4

Vijeće učenika naše škole obilježilo je 5. decembar – Međunarodni dan volonterizma. Članovi Vijeća učenika su imali priliku pogledati prezentaciju na temu volonterizma koju je napravila učenica Begić Amna.

Prezentacija je imala za cilj ukazati na značaj volonterizma i razviti svijest kod učenika o važnosti izvođenja aktivnosti koje će pomoći drugim ljudima, biti od koristi društvenoj zajednici i društvu uopšte. U razgovoru nakon prezentacije učenici su dali svoja mišljenja, te su izrazili želju da i sami volontiraju.

Vijeće učenika

danVolonterizma 2

danVolonterizma 3

danVolonterizma 1

Go to top