Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

robotika1 4

Na osnovu zahtjeva JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole Mostar za uvođenje novog zvanja
Tehničar za robotiku, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

formiralo je komisiju koja je izvršila uvid nastavnih planova i programa, kadrovskih uslova, prostornih i tehničkih uslova,
opreme i didaktičkih sredstava i učila, udžbenika i literature.

Uvidom u prethodno navedeno komisija je dala pozitivnu ocjenu na osnovu čega je uputila zahtjev Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i
sporta HNK da se JU Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi Mostar izda rješenje o odobrenju
izvođenja navedenog zvanja, sa početkom od školske 2018/2019. godine.

robotika1 1

robotika1 6

robotika1 2

robotika1 5

Go to top