Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

1. Instruktivna nastava za polaznike III, IV i V stepena održavat će se prema potrebi polaznika svaki radni dan sa predmetnim nastavnicima.

2. Prijava polaganja polaznika za januarsko-februarski ispitni rok  od 25. 12. 2017. do 05. 01. 2018. godine od 0900- 1300 sati u sekretarijatu škole.

3. Kraj prvog polugodišta 29. 12. 2017. godine

4. Nova godina 01 i 02. 01. 2018. godine

5. Sjednice Odjeljenskih vijeća održat će se u petak 05. 01. 2018. godine sa početkom 0900

6. Sjednice Nastavničkog vijeća održat će se u ponedjeljak 08. 01. 2018. godine sa početkom u 0900

7. Sjednice stručnih aktiva u utorak 09. 01. 2018. sa početkom u 0900 sati

8. Roditeljski sastanci održat će se u srijedu 10. 01. 2018. godine I i II razredi sa početkom u 900 sati i III i IV razredi sa početkom 1000 sati

9. Stručno usavršavanje prema planu aktiva i Pedagoškog zavoda.

10. Polaganje polaznika u januarsko-februarskom ispitnom roku obavit će se od 12. 01. 2018. do 19. 01. 2018. godine prema rasporedu.

11. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se utorak 16. 01. 2018. godine sa početkom u 930

12. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se upetak 19. 01. 2018. godine sa početkom u 930

13. Početak nastave u II polugodištu 22. 01. 2018. godine

14. Prijava maturskih, završnih i majstorskih ispita 23. 01. 2018. godine  od 0900- 1300 sati u sekretarijatu škole.

15. Maturski, završni i majstorskih ispiti od 29. 01. do 03. 02. 2018. godine prema rasporedu.

16. Sjednica Nastavničkog vijeća održat će se u utorak 06. 02. 2018. godine sa početkom u 0930

 

  Mostar, decembar 2017 godine                                                                                                                

                                                                                                             

Direktor

/Ahmet Pelko /

Go to top