Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

Untitled1

Učenici II1 odjeljenja posjetili su radionice u Južnom logoru kako bi se upoznali sa radom na alatnim mašinama. Posjetu su ocijenili korisnom jer su imali priliku povezati teoriju koju izučavaju iz predmeta Tehnologija obrade i Tehnologija obrade sa mjerenjem  sa praktičnim radom na mašinama. Učenici su išli u pratnji prof. Peco Osmana i prof. Pašić Mirele

 Untitled2

Untitled3

Untitled4

Untitled5

Go to top