Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.


Intervju sa Anelom Maslom


Anele, možeš li nam reći nešto o svom životnom putu nakon završene srednje škole?

Po završetku Srednje mašinsko-saobraćajne škole, upisao sam Mašinski fakultet,
školske 2007/2008. na Univerzitetu Džemal Bijedić. U toku studiranja radio sam
kao demonstrator na predmetima Mašinski elementi I i Mašinski elementi II.

anel


Zavšavaš fakultet i ....

Nakon uspješnog završetka fakulteta, počeo sam raditi kao asistent na Mašinskom
fakultetu na odsjeku za mašinske konstrukcije. Bio sam asistent na sedam predmeta
u periodu od 2011. do 2014. godine. U toku rada na fakultetu, završio sam i master
studij i stekao zvanje magistar mašinstva.



Nakon tri godine rada na fakultetu odlučuješ se na zaokret u karijeri?

Privreda u Mostaru ne pruža puno za jednog mašinskog inžinjera, pa sam odlučio
da svoje znanje proširim. Izabrao sam grad na Drini, Goražde, i kompaniju
svjetskog formata, Bekto Precisu.


 
Možeš li nam opisati kompaniju u kojoj radiš i da li si zadovoljan uslovima rada?
Bekto Precisa je porodična kompanija sa decenijama poslovnog iskustva u proizvodnji
visoko sofisticiranih industrijskih alata za brizganje plastike, livenje aluminijuma i zamka,
a koji imaju široku upotrebu u mnogim industrijskim granama, kao i u svakodnevnoj upotrebi.

U pogonima naše firme radi se i brizganje i montaža brojnih autodijelova
za BMW, AUDI, PORSCHE, MERCEDES, LAMBORGHINI, VOLKSWAGEN, KNORR BREMSE,
VALEO, kao i sigurnosni vezovi za svjetski poznatog proizvođača ski opreme FISHERA i
MARKERA, ali i vlastiti proizvodi koji se koriste u brojnim industrijskim oblastima i životnim
potrebama. Isprva osnovana kao mali porodični biznis, Bekto Precisa je rasla u kompaniji
Evropskog formata, koja pokriva više od 50,000 kvadratnih metara, sa preko 350 modernih
mašina, a čija proizvodnja zapošljava oko 500 ljudi.



Tvoj opis poslova je...

U Goraždu radim već 3,5 godine kao asistent tehničkog direktora i kao rukovodioc
konstruktivnog biroa. Bekto Precisu doživljavam kao najbolji univerzitet, zato što je to
jedan mali raj za svakog mašinca i mjesto na kojem se o svakoj oblasti mašinstva može
konkretno raditi. Ovdje je sve zaokruženo. Veliki broj kupaca dođe samo sa idejom,
a naš stručni tim želje pretvori u realnost. Kompletan proces proizvodnje je
zaokružen. Mnogo se ulaže u opremu i u kadar jer da bi opstali na tržištu, moramo biti
konkurentni. Da bismo bili konkurentni, moramo pratiti razvoj novih tehnologija i
primjenjivati ih kod nas uz korištenje modernih CNC mašina.



Privatno?

Inače, sretno oženjen i otac predivne djevojčice.


Poruka za učenike koji pohađaju našu školu kao i za one koje razmišljaju o upisu?

Želio bih iskoristiti ovu priliku i poručiti svim našim učenicima da tragaju za
znanjem i da ih ne spriječava ako moraju napustiti rodno mjesto.

Go to top