Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

Vijeće učenika je obilježilo 16. Novembar – Međunarodni dan tolerancija.

To je dan koji nas podsjeća na poštovanje i uvažavanje drugačijih od nas. Prigodnim panoom su podsjetili na važnost tolerancije i da je tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša forma izražavanja i način da budemo ljudi.

Pano su radili Begić Amna, Hujdur Amina, Repeša Nedim i Brekalo Faruk

20171117 095224

20171117 095344

20171117 095446

Go to top