Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

U organizaciji Sportskog saveza Grada Mostara, 07.11.2017. godine u sali Egipatskog sela, održano je takmičenje iz košarke gdje je učestvovala i sportska sekcija naše škole koju vodi profesor Edis Topić. Učenice koje su učestvovale u takmičenju su: Čamo Amina, Gosto Hidajeta, Begić Amina, Hujdur Amina, Masleša Elvisa, Omerović Melisa, Nikontović Medina i Nikontović Amina.

kosarka1

 kosarka2

Go to top