Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

20171020 104528

Vijeće učenika naše škole obilježilo je 17. oktobar - Međunarodni dan borbe protiv siromaštva. Učenici su prigodnom prezentacijom ukazali na problem siromaštva u našoj državi kao i u cijelom svijetu. Cilj prezentacije je bio da se pokažu načini borbe protiv tog problema.

Znanje i obrazovanje je put ka izlazu iz siromaštva. Prezentacija je prikazivana na časovima odjeljenskih zajednica i naišla je na zainteresovanost od strane učenika. 
Učenici Repeša Nedim, Muftić Lejla i Ćušić Aida su pripremili prezentaciju i učestvovali u njenom prikazivanju.
 
20171020 110330
 
20171020 104510
Go to top