Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

Prvi informativni susret za sve učenike koji su se prijavili na kurseve za srednjoškolce u organizaciji Kulturnog centra „Kralj Fahd“, ogranak u Mostaru, održati će se u utorak 17.10.2017. godine, u 14h u prostorijama Centra.

Tom prilikom polaznici će biti upoznati sa terminima održavanja nastave kao i ostalim pojedinostima vezanim za kurs.

Ovaj susret je predviđen i za prvu i za drugu smjenu, a naredni termini održavanja nastave će se prilagoditi smjenama u školi.

 

Go to top