Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

 20170222 161659

U srijedu 15. 02. 2017. učenici naše škole bili su u posjeti dječijem domu Egipatsko selo. U ranijem periodu učenici su zajedno sa profesorima i odjeljenskim starješinama prikupili određena novčana sredstva za kupovinu prigodnih poklona. Novčana sredstva su utrošena za nabavku higijenskih potrepština te drugih prehrambenih proizvoda i slatkiša.

Ova posjeta bila je prijedlog od strane Vijeća učenika, u sklopu novogodišnjih praznika. Međutim u dogovoru sa uposlenicima doma i na njihov prijedlog da se posjeta odgodi iz razloga što mnoga djeca nisu tada bila u domu, realizovana je upravo sada. U posjeti je bilo 8 učenika i učenica: Brekalo Faruk, Bajgorić Hamza, Orahovac Aldin, Bužo Šejma, Muftić Lejla, Ćušić Aida, Gosto Šejla i Begić Amna zajedno sa profesoricom Pašić Mirelom i Jugo Edinom.

 20170222 161617

 20170222 161745

Go to top