Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na konkurs od 05.01.2017. godine

Obavještavaju se kandidati koji su se prijavili na konkurs za prijem zaposlenika u JU Srednjoj mašinsko-

saobraćajnoj školi Mostar objavljen dana 05.01.2017. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, koji formalno-

pravno ispunjavaju uslove konkursa da će pismeni dio intervjua biti obavljen u utorak 24. 01.2017. sa

početkom u 10. 00 sati u prostorijama škole.

Sljedeći kandidati upućuju se u dalju konkursnu proceduru

Aplikacije na konkurs

 

 

 

Go to top