Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

Na osnovu članova 29. do 33. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju HNK (“Službene novine HNK 8/00, 4/04, 5/04 i 6/08”), Pravila JU Srednje mašinsko-saobraćajne škole, te na osnovu saglasnosti Ministarstva  obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj:05—02-40-2481/16 od 27.9. 2016. godine, Školski odbor je donio  Odluku broj 04-4-40-2185 od 21.10.2016.godine o raspisivanju Konkursa

 konkurs

Go to top