Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

vijece2

Ipred Mepas mall-a obilježen je Dan međuškolaraca. Članovi Vijeća učenika su učestovali i u ovoj aktivnosti. Priliku da se zabavljaju i nešto nauče imali su: Repeša Nedim, Brekalo Faruk, Muftić Lejla,
Cuši Aida, Orahovac Adnan, Šautić Almir, Balavac Kenan, Begić Adna, Gosto Šejla i Hamzić Edin.

vijece1

uc3

uc2

uc1

Go to top