Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

vijece4

Vijeće učenika obilježilo je 17.novembar-Dan nepušača, u dvorištu škole učenicima su podjeljene ceduljice sa sadržajem koji ukazuje na opasnost od pušenja,a umjesto cigareta dobili su bombone.
U projektu su učestovali:Rahimić Ensar.Delic Aldina,Pekušić Adna,Begić Amna,Bebanić Adelisa,Golub Adelisa,Tanović Dzanan.

vijece3

Go to top