Dobrodošli u JU Srednju mašinsko-saobraćajnu školu!

JU Srednja mašinsko – saobraćajna škola  obrazuje kadrove mašinske i saobraćajne struke.
U okviru struke učenici i polaznici  obrazuju se za specifična zanimanja  III, IV i V stepena obrazovanja.
Nastavni planovi i programi usklađeni su sa potrebama tržišta.

moj prvi robot spark school

Poslovni centar SPARK organizuje projekt Moj prvi robot koji ima za cilj educiranje srednjoškolaca u robotici i programiranju. Svaka škola koja bude učestvovala na projektu će dobiti Arduino komplet i SunFounder Robot Kit na trajno korištenje.

moj prvi robot spark school 4

moj prvi robot spark school 3


Go to top